:

.., ..
. 2012. . 15. 1. . 8-14.
( )
.., .., ..
. 2012. . 15. 1. . 15-20.
.., .., .., ..
, 2012.
.., .., .., .., ..
, 2012.
.., .., .., ..
, 2012.
..
-, 22.11.2012
: , . . ?
..
vvoronezhe.ru, 11.09.2012
?
..
vvoronezhe.ru, 30.08.2012
..
Abireg.ru, 24.07.2012
..
: , 927 21.08.2012
.. , . , ..
. . 11 4, . , 2012. 1045-1048
,
. , ..
- . , Y, , -, 2012. .136-139
. , .. , .. , ..
III ( ) - . . , 2012 . 340-343
! . . 18+

.
, , -
1006 04.10.2012 . 437 .